Thỏa thuận sử dụng dịch vụ của Giải pháp Quản trị Chuỗi Cung Ứng ATALINK

Thỏa thuận sử dụng dịch vụ của Giải pháp Quản trị Chuỗi Cung Ứng ATALINK

Đây là thỏa thuận pháp lý giữa Khách hàng với Công Ty Cổ Phần Công Nghệ ATALINK, quy định các điều khoản trong việc Khách hàng sử dụng Giải pháp quản trị chuỗi cung ứng ATALINK. Thỏa thuận này là thỏa thuận điện tử giữa hai bên. Bằng cách nhấp chuột vào nút “đồng ý” khi đăng ký sử dụng, Khách hàng đồng ý rằng các điều khoản này sẽ được áp dụng nếu Khách hàng lựa chọn truy cập hoặc sử dụng dịch vụ và thao tác nhấp chuột này tương đương với việc hai bên đã ký kết thỏa thuận

Trường hợp Khách hàng và Công Ty Cổ Phần Công Nghệ ATALINK ký Hợp đồng Dịch vụ sử dụng Giải pháp quản trị chuỗi cung ứng ATALINK bổ sung, thì các điều khoản trong việc sử dụng Giải pháp quản trị chuỗi cung ứng ATALINK sẽ được tuân thủ theo Hợp đồng Dịch vụ này. Các điều khoản khác không quy định trong Hợp đồng Dịch vụ thì sẽ áp dụng theo các điều khoản của Thỏa thuận sử dụng dịch vụ Giải pháp quản trị chuỗi cung ứng ATALINK này

Điều 1: Định nghĩa – thuật ngữ

Trong hợp đồng này, các Bên đồng ý rằng, trừ khi có sự thỏa thuận khác, các thuật ngữ sau đây được thống nhất sử dụng với ý nghĩa là:

 • “Thoả thuận” có nghĩa là thỏa thuận sử dụng Giải pháp quản trị chuỗi cung ứng ATALINK này và các sửa đổi bổ sung của thỏa thuận sử dụng Giải pháp quản trị chuỗi cung ứng ATALINK theo sự thỏa thuận và thống nhất của các Bên.
 • “Khách hàng” có nghĩa là các Tổ chức (bao gồm các loại hình: Doanh nghiệp, Hội/ Hiệp hội) và Người dùng đăng ký sử dụng Giải pháp quản trị chuỗi cung ứng ATALINK.
 • “ATALINK” có nghĩa là Công Ty Cổ Phần Công Nghệ ATALINK.
 • “Giải pháp” có nghĩa là Giải pháp quản trị chuỗi cung ứng ATALINK, một sản phẩm Giải pháp ứng dụng đa ngành, sử dụng được trên các thiết bị di động, cũng như thiết bị để bàn, do ATALINK sản xuất và được ATALINK cung cấp cho Khách hàng với các điều kiện và điều khoản theo quy định tại thỏa thuận này.
 • “Thời hạn Bảo hành” có nghĩa là thời hạn mà ATALINK có trách nhiệm thực hiện bất kỳ việc bảo hành, bảo trì, sửa chữa và khắc phục đối với các khiếm khuyết của Giải pháp theo yêu cầu của Khách hàng và Khách hàng không cần phải thanh toán chi phí cho việc bảo hành, bảo trì, sửa chữa và khắc phục đó. Thời hạn bảo hành và phạm vi bảo hành cụ thể được quy định tại Điều 11 thỏa thuận này.
 • “Bảo trì” có nghĩa là việc ATALINK thực hiện các công việc bao gồm nhưng không giới hạn các việc: xử lý sự cố, kiểm tra mức độ hoạt động ổn định của Giải pháp, backup dữ liệu, tư vấn cho Khách hàng sử dụng đúng chức năng, công cụ và vận hành hệ thống tốt hơn.
 • “Bảo hành” có nghĩa là việc ATALINK bằng chi phí của mình thực hiện các công việc bao gồm nhưng không giới hạn các việc: xử lý sự cố, kiểm tra mức độ hoạt động ổn định của Giải pháp, backup dữ liệu, tư vấn cho Khách hàng sử dụng đúng chức năng, công cụ và vận hành hệ thống tốt hơn trong thời hạn nhất định.
 • “Thông tin Bảo mật” là những thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của hai Bên mà việc ký kết và thực hiện thỏa thuận này yêu cầu các Bên phải cung cấp các thông tin này cho nhau. Các thông tin này sẽ bao gồm: thông tin về hoạt động kinh doanh, về sản phẩm Giải pháp, Giải pháp, Khách hàng, các thông tin về Khách hàng hoạt động và bất kỳ thông tin nào của các Bên mà việc tiết lộ cho bên thứ ba hoặc công bố ra công chúng sẽ trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra những thiệt hại cho Bên đó. Những thông tin sau đây sẽ không được coi là những Thông tin Bảo mật:
  • Những thông tin mà bên nhận thông tin đã biết trước khi giao kết những thỏa thuận bảo mật thông tin với bên tiết lộ và việc biết các thông tin trước này cũng không bị ràng buộc bởi một thỏa thuận về bảo mật thông tin với bên cung cấp trước đó.
  • Những thông tin đã được các bên công bố rộng rãi ra công chúng trước khi ký kết thỏa thuận này hoặc trong thời gian hiệu lực của thỏa thuận này.

Điều 2: Nội dung thỏa thuận

Khách hàng có nhu cầu sử dụng và ATALINK chấp nhận cung cấp Giải pháp miễn phí cho Khách hàng ATALINK đảm bảo cung cấp Giải pháp cho Khách hàng đúng theo thỏa thuận và quy định của Pháp luật

Điều 3: Trải nghiệm miễn phí (Free trial)

 • Khách hàng tự động đăng ký tài khoản sử dụng Giải pháp miễn phí tại website https://atalink.com/ hoặc Ứng dụng ATALINK trên thiết bị di động. Khi sử dụng miễn phí Giải pháp, Khách hàng được
  • Sử dụng đầy đủ các tính năng được trải nghiệm miễn phí
  • Tư vấn và hỗ trợ miễn phí trong quá trình sử dụng
 • Khi khách hàng đăng ký trải nghiệm miễn phí Giải pháp, ATALINK sẽ cung cấp miễn phí dịch vụ cho Khách hàng tới khi:
  • Khách hàng đăng ký sử dụng các gói dịch vụ của ATALINK
  • Khách hàng và ATALINk chấm dứt thỏa thuận sử dụng dịch vụ

Điều 4: Nghiệm thu giải pháp

Khách hàng chịu trách nhiệm đăng nhập vào tài khoản đã đăng ký sử dụng giải pháp. Khi Khách hàng đăng nhập vào giải pháp thì xem như ATALINK đã hoàn thành nghĩa vụ nghiệm thu giải pháp.

Khách hàng chịu trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ thiết bị, nhân lực và đường truyền theo đúng khuyến cáo của ATALINK để Khách hàng khai thác, vận hành giải pháp tốt nhất

Khách hàng chịu trách nhiệm tiếp nhận, sử dụng Giải pháp đúng theo hướng dẫn và khuyến cáo sử dụng của ATALINK

Điều 5: Tư vấn và hỗ trợ Khách hàng

ATALINK chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho Khách hàng trong suốt quá trình sử dụng thông qua số Hotline: 1800 555 540 hoặc email: và các hình thức hỗ trợ được công bố tại https://help.atalink.com/ Khi sử dụng dịch vụ tư vấn qua tổng đài tư vấn và hỗ trợ Khách hàng 1800 555 540, Khách hàng được hỗ trợ hoàn toàn miễn phí và không phải trả bất kì cước phí điện thoại theo quy định của nhà cung cấp dịch vụ viễn thông

Khách hàng chủ động tra cứu tài liệu hướng dẫn sử dụng trực tuyến tại trang trợ giúp của giải pháp tại https://help.atalink.com/

Các dịch vụ tư vấn hỗ trợ thông qua hình thức khác (như dịch vụ tư vấn hỗ trợ tại các địa điểm theo yêu cầu của Khách hàng, dịch vụ đào tạo hướng dẫn sử dụng cho Khách hàng) sẽ được hai bên thống nhất về chi phí và phương thức cung cấp bằng văn bản bổ sung khi có phát sinh yêu cầu

Điều 6: Quyền và trách nhiệm của Khách hàng

Có trách nhiệm cử người phối hợp với ATALINK trong giai đoạn phân tích, khảo sát, thiết kế, triển khai và vận hành Giải pháp.

Có trách nhiệm cung cấp các thông tin về nội dung, hình ảnh về công ty, về sản phẩm để ATALINK sử dụng trong quá trình phân tích, khảo sát, thiết kế, triển khai Giải pháp. Các thông tin này Khách hàng chịu trách nhiệm về bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ có liên quan.

Có quyền đơn phương chấm dứt thỏa thuận trong các tình huống bất khả kháng hoặc trong các tình huống vi phạm thỏa thuận do lỗi của ATALINK.

Có quyền khiếu nại tới các cơ quan chức năng đề đòi bồi thường và xử lý theo luật định nếu ATALINK vi phạm thỏa thuận Khách hàng chịu trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ thiết bị, nhân lực và đường truyền theo đúng khuyến cáo của ATALINK để Khách hàng khai thác, vận hành hệ thống Giải pháp theo đúng quy trình. Trong trường hợp Khách hàng không thực hiện đúng và đủ nghĩa vụ này, ATALINK sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến việc bảo hành, bảo trì đối với Giải pháp đã cung cấp.

Khách hàng có trách nhiệm bảo mật mọi Thông tin Bảo mật của ATALINK và không được phép tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào khác ngoại trừ yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền của nhà nước hoặc được sự đồng ý trước rõ ràng bằng văn bản của ATALINK. Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm về các vi phạm nghĩa vụ bảo mật Thông tin Bảo mật do nhân viên của Khách hàng gây ra.

Điều 7: Quyền và trách nhiệm của ATALINK

Có trách nhiệm cung cấp thông tin, tính năng, quyền quản trị cho người có trách nhiệm của Khách hàng và quyền quản trị có khả năng bổ sung người dùng (user) trực tiếp trên hệ thống.

Phối hợp với Khách hàng để đảm bảo tính bảo mật thông tin.

Có quyền đơn phương chấm dứt thỏa thuận trong các tình huống bất khả kháng hoặc trong các tình huống vi phạm thỏa thuận do lỗi của Khách hàng.

Có quyền khiếu nại tới các cơ quan chức năng để đòi bồi thường và xử lý theo luật định nếu Khách hàng vi phạm thỏa thuận

Điều 8: Tạm ngưng, chấm dứt, thay đổi nội dung thỏa thuận

8.1 Tạm ngưng

ATALINK sẽ tạm ngưng triển khai giải pháp trong trường hợp khách hàng sử dụng để tham gia vào các cuộc tấn công từ chối dịch vụ, gửi thư rác, các hoạt động bất hợp pháp hoặc việc sử dụng sản phẩm/dịch vụ của khách hàng gây nguy hại tới ATALINK và những người khác

8.2 Chấm dứt

Thỏa thuận này chấm dứt theo một trong các trường hợp sau:

Theo thỏa thuận của các bên bằng văn bản.

Trường hợp phát sinh sự kiện bất khả kháng cản trở các Bên thực hiện thỏa thuận

Khách hàng có quyền chấm dứt thỏa thuận khi ATALINK vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của mình quy định tại thỏa thuận

Trừ trường hợp chấm dứt do vi phạm của một bên, trong trường hợp một trong hai bên muốn chấm dứt thỏa thuận trước thời hạn thì phải báo trước cho bên kia trước ba mươi (30) ngày và phải được sự đồng ý của bên còn lại.

8.3 Thay đổi nội dung thỏa thuận

Mọi thay đổi liên quan đến thỏa thuận được xem là có hiệu lực ràng buộc chỉ khi có được sự đồng ý của hai Bên. Mọi chi phí phát sinh do thay đổi thỏa thuận do nguyên nhân từ Bên nào thì Bên đó có trách nhiệm thanh toán.

Điều 9: Phạt vi phạm

Bên nào vi phạm bất kỳ nghĩa vụ nào của mình theo quy định tại thỏa thuận này gây thiệt hại cho Bên kia thì Bên vi phạm sẽ chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại phát sinh mà Bên bị vi phạm phải gánh chịu do hành vi vi phạm đó gây ra.

Điều 10: Bản quyền Giải pháp và dữ liệu

Các Bên đồng ý rằng ATALINK là chủ sở hữu duy nhất và có toàn quyền đối với quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp đối với Giải pháp sẽ cung cấp cho tổ chức. Các cải tiến, phát sinh liên quan đến Giải pháp (nếu có) vẫn thuộc quyền sở hữu của ATALINK.

Khách hàng không được cho bất kỳ bên thứ ba nào khai thác, sử dụng Giải pháp khi chưa được sự đồng ý của ATALINK. Vi phạm điều này được xem là vi phạm thỏa thuận và Điều 9 sẽ được áp dụng.

Khách hàng cam kết không tiếp tục sử dụng Giải pháp dưới bất kỳ hình thức nào sau khi chấm dứt thỏa thuận này, trừ khi được ATALINK đồng ý bằng văn bản. ATALINK có quyền yêu cầu Khách hàng bồi thường thiệt hại khi Khách hàng vi phạm điều này.

Điều 11: Bảo hành, bảo trì và cải tiến

11.1 Bảo hành và bảo trì

Điều kiện và phương thức bảo hành như sau:

 • Trong thời gian bảo hành từ khi Giải pháp chính thức hoạt động, ATALINK phải theo dõi giám sát toàn bộ hoạt động của Giải pháp, nếu có bất kỳ lỗi nào được phát hiện thì ATALINK phải có trách nhiệm chỉnh sửa trong thời hạn sớm nhất kể từ khi nhận được thông tin.
 • Đối với sai sót hoặc các yêu cầu chỉnh sửa để thuận tiện sử dụng, Khách hàng có thể thông báo cho ATALINK để cùng thương lượng phương thức và thời gian giải quyết
 • Các Giải pháp bảo hành bao gồm việc sửa lỗi Giải pháp do ATALINK xây dựng và không bao gồm việc xử lý các tình huống xảy ra do nguyên nhân là lỗi chương trình khác, phần hệ thống, Giải pháp hệ điều hành, Giải pháp mạng, hay những lỗi do môi trường, vận hành, dữ liệu và lỗi phần cứng.
 • Trong trường hợp yêu cầu bảo hành của Khách hàng bao gồm các yêu cầu phát sinh ngoài Giải pháp bảo hành (lỗi phát sinh không bắt nguồn từ Giải pháp), Khách hàng phải có trách nhiệm thanh toán thêm chi phí cho việc bảo hành. Chi phí này sẽ được ATALINK thông báo cho Khách hàng trước khi tiến hành công việc.

11.2 Các trường hợp không được bảo hành và bảo trì:

 • Do các sự cố về phần cứng bị hỏng, sốc điện, sét đánh, thiên tai, hỏa hoạn. Tuy nhiên ATALINK sẽ hỗ trợ sửa chữa trong thời gian sớm nhất và có tính phí theo từng trường hợp cụ thể phát sinh.
 • Trong quá trình vận hành, dữ liệu hệ thống được lưu trữ trên máy chủ của nhà cung cấp Giải pháp, ATALINK không chịu trách nhiệm về mất mát dữ liệu của hệ thống
11.3 Cải tiến tính năng

Trong thời gian sử dụng Giải pháp quản trị chuỗi cung ứng, ATALINK có cải tiến và cập nhật thêm tính năng thì:

 • Nếu các tính năng thuộc gói dịch vụ miễn phí thì ATALINK vẫn cung cấp toàn bộ tính năng miễn phí đến khách hàng và được thông báo thông qua Giải pháp để khách hàng cập nhật và sử dụng
 • Trong trường hợp các tính năng nằm trong gói dịch vụ thu phí thì sẽ được hai bên thương lượng và thống nhất với nhau bằng văn bản

Điều 12: Giải quyết tranh chấp

Hai Bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản của thỏa thuận, Bên nào vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Thỏa thuận này được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Hai Bên sẽ chủ động thông báo cho nhau biết tiến độ thực hiện thỏa thuận. Nếu có tranh chấp phát sinh, các Bên sẽ chủ động giải quyết trên tinh thần thương lượng hòa giải, cùng có lợi và tôn trọng lợi ích lẫn nhau. Trường hợp các Bên không giải quyết được tranh chấp sẽ được đưa ra giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam.

Việc sửa đổi bổ sung các điều khoản của thỏa thuận chỉ có hiệu lực khi được sự đồng ý của 2 Bên.

Điều 13: Các điều khoản khác

 • Trường hợp bất khả kháng
  • Trường hợp xảy ra các sự kiện như sau mà làm ảnh hưởng đến khả năng thực hiện thỏa thuận của một trong Hai Bên mặc dù Bên đó đã nỗ lực bằng mọi biện pháp để khắc phục thì được xem là bất khả kháng:
   • Thiên tai: Bao gồm nhưng không hạn chế như động đất, lụt lội và nước lụt, sấm sét, khí hậu khắc nghiệt hoặc thay đổi đột ngột.
   • Lộn xộn náo loạn và mất an ninh trật tự, thiệt hại hình sự, phá hoại, bãi công, đóng cửa, tình trạng bất ổn náo loạn về nhân lực lao động hoặc các rối loạn công nghiệp khác (làm ảnh hưởng đến việc thực hiện của thỏa thuận) không phải do lỗi của Khách hàng hoặc ATALINK
   • Các trường hợp bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật.
 • Mọi thay đổi liên quan đến nội dung thỏa thuận phải được thông báo cho Bên kia trước ít nhất ba (03) ngày. Nội dung thay đổi chỉ có hiệu lực nếu thông báo được Bên kia chấp thuận.
 • Các thư từ giao dịch và thông báo cần thiết hoặc được phép thực hiện theo thỏa thuận này, để có hiệu lực, phải được thông báo với bên còn lại thông qua Giải pháp.
 • Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào của thỏa thuận này bị vô hiệu, không hợp pháp hoặc không thể thi hành bởi Tòa án hoặc cơ quan tài phán nào khác thì hiệu lực, tính hợp pháp và khả năng thi hành của các điều khoản còn lại trong thỏa thuận này sẽ không bị ảnh hưởng hoặc bị giảm sút dưới bất kỳ hình thức nào, và những điều khoản bị vô hiệu, không hợp pháp hoặc không thể thi hành đó sẽ được giải thích theo hướng hạn chế các điều khoản này, sao cho chúng có thể trở nên có hiệu lực, có tính hợp pháp và có thể thi hành trong phạm vi tối đa mà pháp luật cho phép